Členské příspěvky kanoistika
Příspěvky řádných členů a dětí jsou pro letošní rok 1.000Kč. Platbu prosím oddělte od ostatních plateb.
 

Moneta Money Bank: 150806501/0600
 
Variabilní symbol: rodné číslo
 
Do textu zadejte Roční příspěvky - jméno a příjmení
 
V případě jiné platby, uveďte do textu např.:
Příspěvek na soustředění - jméno příjmení
nebo
Příspěvek na plavecký kurz - jméno příjmení
 
QR platba příspěvků: