Další uvolnění tréninků.
Návod na trénink od Plzeňské sportovní unie.

Vážení sportovní přátelé,

 

další fáze rozvolňování mimořádných opatření je datována k 11. květnu 2020. Od tohoto termínu bude možné sportování až 100 osob na venkovních i vnitřních sportovištích za dodržení specifických pravidel.

V příloze e-mailu zasíláme Usnesení vlády ČR, č. 490 a č. 493, která tato pravidla definují.

 

 

Venkovní sportoviště

 

Usnesení č. 490 omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných přístupných místech za těchto podmínek:

  • společně sportuje nejvýše 100 osob,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za stejných podmínek jako doposud.
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry, (tzn. že necvičící musí být od sportujících vzdáleni nejméně 2 metry)
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;